top of page

Privacybeleid

NatureBrings is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.  
 
Jouw persoonsgegevens worden door NatureBrings verwerkt wanneer je deze gegevens zelf verstrekt aan NatureBrings.

 


Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. NatureBrings ontvangt een aantal van deze gegevens wanneer je het contactformulier op de website invult.

 
Waar gebruikt NatureBrings je persoonsgegevens voor?
NatureBrings gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van NatureBrings uit te kunnen voeren;

  • om je te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten en producten;

  • om je de mogelijkheid te bieden een account te maken wanneer je een reactie wilt achterlaten op de nieuwspagina;

  • voor het verzenden van een nieuwsbrief;

  • of omdat hier een wettelijke verplichting voor is.

 


Welke persoonsgegevens verwerkt NatureBrings?
In verband met bovenstaande doelen verwerkt NatureBrings de volgende gegevens: 

  • naam,  

  • telefoonnummer, 

  • e-mailadres.


Daarnaast worden gegevens verwerkt die door jou actief aan NatureBrings verstrekt worden.
 


Verwerkt NatureBrings bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
NatureBrings verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
 
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. NatureBrings kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
 
Als je ervan overtuigd bent dat NatureBrings zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@naturebrings.com. De gegevens zullen dan worden verwijderd.

 


Hoe lang bewaart NatureBrings persoonsgegevens?
NatureBrings bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, maximaal 2 jaar na het laatste contact met NatureBrings en/of bezoek aan de website, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 


Deelt NatureBrings persoonsgegevens met derden?
NatureBrings verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 


Cookies, of vergelijkbare technieken
NatureBrings gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 


Google Analytics
NatureBrings gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. NatureBrings heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de data. Verder heeft NatureBrings Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. En tot slot worden de IP-adressen geanonimiseerd.

 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NatureBrings en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens die bij NatureBrings bekent zijn in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@naturebrings.com.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt NatureBrings jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. NatureBrings reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 
 
NatureBrings wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 


Hoe beveiligd NatureBrings persoonsgegevens?
NatureBrings neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met NatureBrings via info@naturebrings.com.

 


Links
Op de website van NatureBrings kunnen links naar andere websites staan. NatureBrings is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites en adviseert je dan ook om altijd het privacy statement van de betreffende website te lezen.

 


Wijzigingen aan dit privacybeleid
Dit is het privacybeleid van NatureBrings.

NatureBrings kan dit privacybeleid zo nu en dan bijwerken. Een grote verandering in dit privacybeleid zal op de website worden vermeld.

De laatste wijziging was op 15 juli 2019. De meest recente versie vind je altijd op www.naturebrings.com.

bottom of page